Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.64/2008.(III.20.) sz. határozat: - 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással -

A Képviselő-testület az 58/2007.(III.29.) számú határozatát (Barcs Város Önkormányzata Fejlesztési Programja 2007-2013), az 57/2007.(III.29.) számú határozatát (Barcs Város Önkormányzata Gazdasági programja) a 170/2007.(IX.20.) számú határozatát (II. Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Barcs Város Önkormányzata 2007 - 2010 évek közötti tervezési időszakban tervezett fejlesztési programját módosította akként, hogy a programokban városrehabilitáció címen megfogalmazott feladatokat az alábbiak szerint tervezi, illetve valósítja meg.

1. A "Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése" program keretében megvalósítja a
- rendelőintézet és környezetének
- Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának
- Vállalkozók Egyesülete irodájának
felújítását és rekonstrukcióját.

2. A "funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása" program keretében az akcióterületet kiterjeszti a Deák Ferenc - Május 1. u. - Gagarin u. - Barátság u. - Csokonai u. által határolt területre úgy, hogy a program megvalósításába magánvállalkozások is bevonásra kerülnek, az alábbi főbb beruházási elemekkel.

- Egységes intézményi terület (Ifjúsági tér) kialakítása pavilonokkal
- Parkolófelületek kialakítása (Ifjúság u. Tekeresi u. Hársfa u. Latinka u. területén
- Dráva Völgye Középiskola tornacsarnok homlokzatának és vizesblokkjának felújítása
- ÁFÉSZ Ifjúság utcai boltjának felújítása (Közreműködő partner az ÁFÉSZ)
- Könyvtár épületének átépítése, emeletráépítés, könyvesbolt - internet-kávézó kialakítása (Közreműködő partner az ALEXANDRA könyvesbolt hálózat)

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint