Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.69/2008.(III.20.) sz. határozat: - egyhangúlag -

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Alkotmány u. 72. számú 4450 hrsz. alatti építési telket - térítés nélküli tulajdonba adásra kerülő - pályázatra kijelölte, az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003.(XI.28.) sz. rendelet 10.§-a alapján. Utasította a polgármestert a pályázat kiírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2008. március 25. a pályázat kiírására, majd értelem szerint