Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.63/2008.(III.20.) sz. határozat: - 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal -

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla hitelkerete 500.000.000.- Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 1,10 %, kezelési költség 0,10 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék 0,20 %, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88 § (1) b.) pontja alapján. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az OTP Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint