Ma 2021. április 22., csütörtök, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.



59/2008.(III.20.) sz. határozat: - egyhangúlag -

1./ Barcs Város Képviselő-testülete Barcs városban a tanköteles korú gyermekek iskolai
beíratásának időpontjául 2008. április 24. (csütörtök) és április 25. (péntek) napját jelölte ki.

2./ A Képviselő-testület felkérte a BNI igazgatóját hogy a beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Kincsei János a BNI igazgatója,
Kertainé Horváth Edit a BNI Arany János Általános Iskola,
Vízváriné Maronics Mária a BNI Deák Ferenc Általános Iskola
Intézményegységvezetői a végrehajtásért.

Határidő: azonnal a határozat közlésére,
2008. március 24., ill. értelem szerint a végrehajtásra.