Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.194/2007.(X.18.) sz. határozat: - 16 igen és 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett -

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 101. I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakásra abérleti szerződést 2009. szeptember 30. napjáig meghosszabbította.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2007. október 26. a közlésre, majd értelem szerint