Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.187/2007.(X.18.) sz. határozat: egyhangúlag


1./ Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, jóváhagyta a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Nevelési és Pedagógiai Programját, a Széchényi Ferenc Közép-, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegység Pedagógiai Programját.

2./ A Képviselő-testület elrendelte, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegység Pedagógiai Programját az alábbiakkal kell kiegészíteni és az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 2007. decemberi ülésére beterjeszteni:

- Az egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere.
- A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke.
- A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei.

3./ A Képviselő-testület felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) Kormányrendelet módosításáról szóló 202/2007.(VII.31.) Kormányrendelet alapján 2007. december 31-ig tekintsék át pedagógiai programjukat és a NAT módosításából következő változtatásokat tegyék meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Kincsei János igazgató a végrehajtásért
Határidő: 2007. október 30. a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra