Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.186/2007.(X.18.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 85. §. (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Minőségirányítási Programját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: 2007. október 30.