Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.192/2007.(X.18.) sz. határozat: 17 igen, 1 tartózkodás mellett

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zrt-vel kötendő iskolabusz-szolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a 2007. évi költségvetése bevételi oldalának a "Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök" 240 eFt összeggel, a Polgármesteri hivatal dologi kiadásainak 240 eFt összeggel való növelését.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint