Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.


175/2007.(X.4.) sz. határozat: 6 igen, 6 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett

Barcs Város Képviselő-testülete nem hagyta jóvá Karvalics Ottó alpolgármester módosító indítványát, melyben Barcs Város Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás közötti megállapodás - mely a 0489/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő kommunális szilárdhulladék-lerakó területén létesítendő ill. a rekultivíciós tervben szereplő talajmegfigyelő kút tulajdonjogára, üzemeltetésére vonatkozik - 3 pontja az alábbiak szerint módosuljon:
3.) Felek megállapodnak abban, hogy a figyelő kutak üzemetetéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás viseli és a szolgáltató a jogszabály szerinti költségeket felszámolhatja.