Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.157/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

- Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcs város és térsége munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta, és megköszönte a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltsége dolgozóinak a munkáját.
- Barcs Város Képviselő-testülete felkérte Barcs Város Önkormányzata Polgármesterét, hogy a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal egyeztessen egy szakértő felkérése ügyében az alábbiak rendelkezésére:
- Barcs Város Önkormányzata minden évben korrekt tájékoztatást kap a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltségétől Barcs város és térsége munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetéről, ennek ellenére a foglalkoztatási helyzetben pozitív előrelépés nem történt.
- A szakértő bevonásával meg kell vizsgáltatni, hogy milyen összetételű a foglalkoztatottak és munkanélküliek aránya, a fejlesztések milyen képzettségű munkaerőt igényelnek, a közoktatási és szakképző intézmények milyen állami végzettséget és szakképesítést nyújtó képzést indítsanak, milyen igényekkel lépnek fel a vállalatok és vállalkozások, milyen megoldási javaslatok lehetségesek abban, hogy a jelenlegi helyzet pozitív irányba elmozdulhasson.
- A szakértő személyéről és a szakértői díj összegéről a testületet tájékoztatni kell.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: a 2008. évi költségvetési tárgyalás időpontja