Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.169/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete jóváhagyta - a Magyar Köztársaságban lévő - Barcs város és - a Szlovák Köztársaságban lévő - Zselíz város között, 1999. szeptember 18-án aláírt közvetlen együttműködés létesítéséről szóló testvérvárosi megállapodás kiegészítésére tett javaslatát, felkérte a polgármestert az együttműködési megállapodás környezetvédelmi fejezettel történő kiegészítésével és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint