Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.163/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatából az I. fejezet 9. pontjának második francia bekezdése, a II. fejezet 2.2.4 pontja, a III. fejezet 8. pontjának harmadik mondata, az V. fejezete 4. alcíméből az ügyeleti szolgálat kifejezés, valamint az I. sz. melléklet központi ügyeletre vonatkozó része hatályát vesztette.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Dr. Kisimre László igazgató a határozat végrehajtásáért
Határidő: azonnal