Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.160/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság könyvvizsgálójának 2007. szeptember 20. napjától 2012. május 17. napjáig az "Auditing-97" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégjegyzékszáma: 14-09-303146, Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000989, Székhelye: 7570 Barcs, Bartók Béla u. 19., választotta meg, melynek nevében Takács István (anyja neve: Keszthelyi Rózsa) Lakcíme: 7570 Barcs, Bartók Béla u. 19., Kamarai tagsági száma: 001506 szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló jár el, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta, azt elfogadta.

Az Alapító Okirat VI. fejezet 2. pontja 5. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lépett:
Az ügyvezető e tisztségét munkaviszonyban látja el, és az alapító által meghatározott díjazás illeti meg.
Az Alapító Okirat VI. fejezet 4. pontjában a könyvvizsgáló személye az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Könyvvizsgáló: "Auditing-97" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégjegyzékszáma: 14-09-303146, Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000989, Székhelye: 7570 Barcs, Bartók Béla u. 19., melynek nevében: Takács István (anyja neve: Keszthelyi Rózsa), Lakcíme: 7570 Barcs, Bartók Béla u. 19., Kamarai tagsági száma: 001506 szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló jár el, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.
Megbízatás kezdő időpontja: 2007. szeptember 20.
Megbízatás lejárta: 2012. május 17.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Alapító Okiratának a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását, melynek elkészítésével, valamint a cégbíróság előtti változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos eljárásban való képviselettel megbízta dr. Lengyeltóti Zsuzsannát Barcs Város Önkormányzata jogtanácsosát.
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató a végrehajtásért
Határidő: értelem szerint

3./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója, felügyelő bizottsági tagjai, valamint a könyvvizsgáló részére az alábbi díjazásokat állapította meg:
Ügyvezető igazgató díjazása: bruttó 227.940 Ft/hó.
Felügyelő bizottsági tagok díjazása: díjazás nem került megállapításra, díjazás nélkül látják el feladataikat.
Könyvvizsgáló díjazása: 2007. évre 180.000 Ft + ÁFA, 2008.01.01. napjától pedig a díjazás az előző évi hivatalos fogyasztói árindex mértékével emelkedik.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Szabolcsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató a végrehajtásért
Határidő: értelem szerint