Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.165/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Közép, Szakképző, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint módosította:

Az alapító okirat 1. oldalának 5. bekezdése
"Az intézmény OM azonosítója" 200908-ra változik.
Az alapító okirat 5. oldalának 6. bekezdése
"Az intézmény alaptevékenysége" az alábbiakkal egészül ki:
"Szakágazati besorolás: 801-000 Alapfokú oktatás.
Alapvető szakfeladat: 80121-4 Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés,
oktatás".
Az alapító okirat 6. oldalának 4. bekezdése
"A Széchényi Ferenc Közép,- Szakképző Iskola és Kollégium" alaptevékenysége az alábbi
szakfeladattal egészül ki:
"75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai".
Az alapító okirat 7. oldalának 3. bekezdése
"Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény" címszó alá felsorolásra kerülnek a művészeti ágak megjelölése:
"Művészeti ágak:
Zeneművészet
Képző- és iparművészet
Táncművészet
Színházművészet"
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Balázsné dr. Vástyán Krisztina a Kincstárba történő felterjesztésért
Határidő: 2007. szeptember 30.