Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.166/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetértett "A Kultúra Magyar Városa 2008" cím elnyeréséről szóló pályázat benyújtásával.
2./ A Képviselő-testület megbízta a Művelődési, Idegenforgalmi Bizottságot, hogy a pályázatot a szakmai, tartalmi, formai követelmények alapján dolgozza ki, és határidőre küldje meg az NKA Igazgatóságához.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Vértes György tanácsnok, bizottsági elnök a végrehajtásért.
Határidő: azonnal, illetve 2007. szeptember 30.