Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.161/2007.(IX.20.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulást, hogy ismételten folytasson tárgyalást az eredetileg kijelölt terület tulajdonosaival, és ennek az eredményéről adjon írásos tájékoztatást.
2./ Ennek eredménytelensége esetén a polgármester terjessze ismét a képviselő-testület elé a Barcs Város Településrendezési Tervének 4-5. számú módosítását, és egyben mellékelje az előterjesztéshez az érintett tulajdonosokkal megállapodott árról a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás írásos tájékoztatóját.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint