Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.135/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Szociális Központnál végzett felügyelet jellegű pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről szóló jelentést elfogadta.
2./ A Képviselő-testület felkérte az intézményvezetőt, hogy az általa elkészített intézkedési tervet maradéktalanul hajtsa végre.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Varga Ilona intézményvezető a végrehajtásért
Határidő: 2007. augusztus 10. a határozat közlésére,
Értelem szerint, illetve folyamatos a végrehajtásra