Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.131/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a KAPOS VOLÁN zRt, a barcsi helyi buszközlekedés működési költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját elfogadta, és a beszámoló szerint számított nyereség és tényleges nyereség között keletkezett 100 000.- Ft nyereségpótlást a 2007. évi költségvetésbe betervezett "helyi buszközlekedés fejezeti címről" átutalja a szolgáltató részére.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint