Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.149/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Köztársaság u. 1. IV/5. sz. alatti 57,0 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást 2008. január 31. időre szólóan 221,35.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbeadta.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a közlésért
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2007. augusztus 3. a közlésre, majd értelem szerint