Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.136/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 40.§. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.
2./ A Képviselő-testület utasította a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények mb. igazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteit a vonatkozó jogszabályok alapján készítse el.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Kincsei János mb. igazgató a végrehajtásért
Határidő: 2007. július 30. a határozat közlésére,
Értelem szerint, illetve 2007. december 31. a végrehajtásra