Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.141/2007.(VII.26.) sz. határozat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Széchenyi u. 31. szám alatti 146/A/3/2 hrsz-ú volt kisposta épületének értékét nettó 7 461 000,- Ft határozza meg és a mellékelt pályázati kiírást elfogadta. - egyhangúlag -
2. A pályázat értékelő bizottságba
Henger János képviselő urat - egyhangúlag -
Fodor Gyula képviselő urat - egyhangúlag -
Kuszinger Jánosné képviselő asszonyt - egyhangúlag -
Bíró József képviselő urat - egyhangúlag -
Horváth József képviselő urat - egyhangúlag -
a képviselő-testület megválasztotta.
3. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlant a helyben szokásos módon és a Somogyi Hírlapban hirdesse meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg. - egyhangúlag -
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint