Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.137/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102.§. (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények, és a Szivárvány EGYMI számára az alábbi csoportok, osztályok indítását engedélyezte a 2007/2008. tanévben:
1. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények számára:
A) Városi Óvodák Intézményegység:
16 gyermekcsoportot 24,7 fős átlaglétszámmal.
B) A képviselő-testület a vízvári és rinyaújlaki tagóvodák csoport és átlaglétszámait az 1. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
C) Arany János Általános Iskola Intézményegység:
19 tanulócsoportot, az alsó tagozaton 22 fős, a felső tagozaton 23 fős átlaglétszámmal, valamint 10 napközis csoportot 29 fős átlaglétszámmal.
D) Deák Ferenc Általános Iskola Intézményegység:
21 tanulócsoportot, az alsó tagozaton 23,8 fős, a felső tagozaton 26,1 fős átlaglétszámmal, valamint 9 iskolaotthonos csoportot 3 napközis 1 tanulószobai csoportot 24,5 fős átlaglétszámmal.
E) A képviselő-testület a szuloki és vízvári tagiskolák csoport és átlaglétszámát az 1. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
F) Széchényi Ferenc Közép, Szakképző Iskola és Kollégium Intézményegység:
37 tanulócsoportot, 26 szakmai csoportot, 6 kollégiumi csoportot, a gimnáziumi tagozaton 26,9 fős, a szakközépiskolai tagozaton 21,5 fős, a szakiskolai tagozaton 28,3 fős, a kollégiumban 29,3 fős átlaglétszámmal.
G) Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményegység:
44 csoportot, a zeneművészeti ágban 10-15 fős, a néptánc és grafika tagozaton 12-20 fős átlaglétszámmal.
2. Szivárvány EGYMI számára:
1 óvodai, 11 iskolai, 11 napközis, 5 kollégiumi, 1 fejlesztő iskolai, 2 speciális szakiskolai (9-10. osztály) csoportot a törvény által előírt átlaglétszámmal.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Kincsei János, Szemere Márta igazgatók a végrehajtásért
Határidő: 2007. augusztus 10. a határozat közlésére,
Értelem szerint a végrehajtásra