Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.146/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1.) A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a "Rekreációs Termálközponthoz kapcsolódó külső tereprendezési és burkolat-felújítási munkák megvalósítása" tárgyában végrehajtott pályázat során keletkezett 436 355.- Ft maradványösszeget - melynek felhasználható támogatás tartalma 305 449.- Ft - a termálközponthoz kapcsolódó további járdafelület kialakítására felhasználja, és a támogatási szerződés 2007. december 31.-re történő meghosszabbításának figyelembe vételével azt végrehajtja.
2.) A program megvalósításához a támogatási rész bevételként a támogatási szerződés ütemezése szerint a 2007. évi költségvetésbe betervezésre került. A Kiadásként jelentkező 436 355.- Ft fedezetét a Képviselő-testület a 2007. évi költségvetése "vízkárelhárítás szakfeladat, vízelvezető rendszer (árok) karbantartása" fejezeti címről biztosítja.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint