Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.144/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a 4275 hrsz-ú beépítetlen területből kialakítandó építési telkek m2 árát 800,- Ft/m2-ben állapította meg.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint