Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.138/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

1. Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények létszámkeretét 2007. július 1-től az alábbiak szerint állapította meg:
Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények:
Bölcsőde: 17,5 fő
Városi Óvodák
Barcsi Telephelyek: 58 fő
Vízvári Telephely: 10 fő
Rinyaújlaki Telephely: 3 fő
Összesen: 71 fő
Arany János Általános Iskola:
Barcsi Intézményegység: 52 fő
Szulok-tagintézmény: 13 fő
Összesen: 65 fő
Deák Ferenc Általános Iskola:
Barcsi Intézményegység: 62 fő
Vízvár-tagintézmény: 20 fő
Összesen: 82 fő
Széchényi Ferenc Közép-
Szakképző Iskola és Kollégium: 127,5 fő ( Széchényi Ferenc Középiskola 80 fő
Barcsi Ipari és Ker. Szakképző
Iskola 37 fő
GAMESZ 6,5 fő
Konyhára áthelyezett (Deákból) 2 fő
Gazdasági szervezetbe áthelyezett
(Arany és Vikár Iskolákból 1-1fő)) 2 fő
127,5 fő
Vikár Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény: 22 fő ( Zeneművészeti ág: 18 fő
Grafika, néptánc:) 4 fő
22 fő
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5 fő
Barcsi Nevelési és Oktatási
Intézmények mindösszesen: 390 fő
2. Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány EGYMI létszámkeretét 2007. július 1-jétől 67 főben állapította meg.
3. Barcs Város Képviselő-testülete a Szociális Központ létszámkeretét 2007. július 1-jétől 98 főben állapította meg.
4. Barcs Város Képviselő-testülete az önkormányzat valamennyi intézményre vonatkozó létszámkeretét 2007. július 1-jétől 925 főben állapította meg.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint
5. A Képviselő-testület elrendelte a fenti létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez a létszámleépítésből adódó költségek visszaigénylése céljából pályázat benyújtását a 4./2007.(II.20) ÖTM rendelet alapján.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. október 1.
6. Barcs Város Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél, a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Nyilatkozott továbbá, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, és a megszüntetett álláshelyeket 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint