Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.147/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány EGYMI egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Balázsné dr. Vástyán Krisztina a Kincstárhoz történő felterjesztésért
Határidő: 2007. augusztus 5.