Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.133/2007.(VII.26.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosította és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására:
A társulási megállapodás II. 1.2. egyéb feladatok az alábbi n, ponttal egészül ki:
n.) Sportfeladatok szervezése
ennek keretében a társulás:
1.) összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést, a kistérségi sportlétesítmények fejlesztését, szolgáltatásait.
2.) Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén, segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
3.) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.
4.) Együttműködnek az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati feladatokban.
5.) Együttműködnek az iskolai testnevelés és a diáksport, a szabadidősport valamint a versenysport és az utánpótlás, tehetséggondozás területén jelentkező feladatokban.
6.) Sport szakmai bizottságot hoz létre, melynek feladata az együttműködés konkrét területeinek megteremtése.
A társulási megállapodás módosítása a társult önkormányzatok közül utolsóként jóváhagyó képviselő-testületi határozat időpontjától válik hatályossá.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint