Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.127/2007.(VII.23.) sz. határozat: 10 igen szavazattal és 7 ellenszavazattal

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy 700.000.000 Ft. össznévértékű svájci frank alapú zártkörű kötvény kerüljön kibocsátásra. A kötvény futamideje 12 év, a kamatperiódus negyedéves, a kamatperiódus kezdetére fixált 3 havi CHF LIBOR + 0,525 % kamattal. A tőke visszafizetése két év türelmi idő után évente két részletben április 15. és október 15. határidővel kerülne visszafizetésre. Továbbá egyetértett azzal, hogy kerüljön kifizetésre a kibocsátás egyszeri költsége 2.300.000 Ft., plusz az ISIN azonosító díja 15.000 Ft. és a dematerializált kötvény keletkeztetésének díja, 200.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az OTP-vel kötendő kötvény kibocsátásáról szóló szerződés aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint