Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.90/2007.(V.17.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Foglalkoztatót, mint önálló költségvetési intézményt a mellékelt Megszűntető Okiratban foglaltaknak megfelelően megszűntette.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete létrehozta a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaságot 3 (három) millió Ft-ot törzstőkével, mely teljes egészében készpénzből áll. A testület a közhasznú társaság alapító okiratát megtárgyalta, azt elfogadta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen a pénzbeli betét befizetéséről.
A közhasznú társaság általános és mindenre kiterjedő jogutódja a barcsi Szociális Foglalkoztató önálló költségvetési intézménynek.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

3./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a Szociális Foglalkoztató vezetőjét a Közhasznú Társaság alapításának teendőivel.
Felelős: Szabolcsi Zsuzsanna a Szociális Foglalkoztató vezetője
Határidő: értelem szerint

4./ Az alapító Barcs Város Önkormányzata elrendelte, hogy a bejegyzés napjával kerüljön elkészítésre a Barcs Város Önkormányzata Szociális Foglalkoztató eszközeinek és forrásainak a leltározása, a könyvviteli mérlegének elkészítése, a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság üzleti terve.
Az alapító Barcs Város Önkormányzata elrendelte Barcs Város Önkormányzata Szociális Foglalkoztató hatósági engedélyének visszavonásának és a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság részére történő kiadásának előkészítését.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Szabolcsi Zsuzsanna a Szociális Foglalkoztató vezetője a végrehajtásért
Határidő: értelem szerint

5./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – egyhangú szavazattal – a barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság alapító okiratában az ügyvezető igazgatót az alábbiak szerint jelölte meg:
Név: Szabolcsi Zsuzsanna
Anyja neve: Vásárosi Anna
Lakcím: 7570 Barcs, Béke u. 2.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint

6./ Az alapító okirat 3./ pontjában a Felügyelő Bizottság tagjai:
a. név: Molnár Attila – egyhangúlag –
anyja neve: Pór Rózsa
lakcíme: 7570 Barcs, Fő u. 68.

b. név: Dr. Kisimre László – egyhangúlag –
anyja neve: Szél Luca
lakcíme: 7570 Barcs, Széchenyi u. 24.

c. név: Racsek József – egyhangúlag –
anyja neve: Hugyecz Mária
lakcíme: 7570 Barcs, Nagyhíd u. 64/1.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint

7./ Az alapító okirat 4./ pontjában a könyvvizsgáló:
Név: Takács István – egyhangúlag –
Anyja neve: Keszthelyi Rózsa
Lakcíme: 7570 Barcs, Bartók B. u. 19.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint