Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.102/2007.(V.17.) sz. határozat: egyhangúlag

1.) A Képviselő-testület a beérkezett 5 db ajánlat közül az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Dráva u. 4) valamint a BRIDGE Kft. (1062 Budapest, Andrássy u. 88-90) ajánlatát érvénytelennek minősíti, tekintettel arra, hogy ajánlataik nem feleltek meg a közbeszerzési kiírás feltételeinek.

2.) A Képviselő-testület a Swietelsky Építő Kft, (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20) a STRABAG zRt (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b) valamint a Betonút zRt (7409 Kaposvár, Pf. 6.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

3.) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertes kivitelezőnek a STRABAG zRt-t (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b) 112 489 159.- Ft + ÁFA azaz: bruttó 134 986 991.- Ft ajánlati árral, második helyezettnek pedig a Betonút zRt-t (7409 Kaposvár, Pf. 6.) 138 189 531.- Ft + ÁFA, azaz: bruttó 165 827 437.- Ft ajánlati árral hirdeti ki.

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes kivitelezővel a kivitelezői szerződést készítse elő, és felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint