Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.95/2007.(V.17.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékudvar kialakításához szükséges összefüggő terület a 0481/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kerüljön biztosításra és felhatalmazta Feigli Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ A Képviselő-testület egyetértett továbbá azzal, hogy a vételhez szükséges 280.000 Ft-ot, az Önkormányzat a 2007. évi általános gazdálkodás terhére biztosította.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint