Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.94/2007.(V.17.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4243/19 hrsz önkormányzati területen 250 m2 nagyságú területet a Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletága (1117 Budapest, Kaposvári u. 5-7.) beruházásában létesülő távközlési bázisállomás megvalósításához biztosított, és felhatalmazta a polgármestert a 2020. 12. 31-i bérleti időtartamú és 10.000.000 Ft tárgyi adómentes és a jogerős építési engedély kézhezvétele után egy összegben előre kifizetendő bérleti díjat tartalmazó szerződés aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint