Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.89/2007. (V.17.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete az Alsófokú Oktatási GAMESZ és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeknél végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről szóló jelentést elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkérte az érintett intézmények vezetőit, hogy az általuk elkészített intézkedési tervet maradéktalanul hajtsák végre.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Kálsecz Lászlóné, Siszler Ottóné, Vodenyák Imréné, Szemere Márta,
Plecskóné Czigány Edit és Pető Lászlóné intézményvezetők a végrehajtásért
Határidő: 2007. május 31. a határozat közlésére, értelem szerint, illetve
folyamatos a végrehajtásra