Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.93/2007.(V.17.) sz. határozat: egyhangúlag


1./ Barcs Város Képviselő-testület hozzájárult, hogy a DUNAKER Kft. a mellékelt helyszínrajzon szereplő járdát megépítse, parkolót felújítsa saját beruházásában 1.442.600 Ft összegben.

2./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 7/2002.(III.29.) rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a parkolót 20 éves időtartamra részére ingyenesen bérbe adta. Felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint