Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.81/2007.(V.3.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a Városfejlesztési, Környezetvédelmi valamint az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy az Önkormányzat nevében a Vht. 136/A §. (1) bekezdésében árverés alá vont ingatlanok esetén döntsön az elővásárlási jogról.
A vételárak fedezetére 4.000.000 Ft összeget különít el az általános gazdálkodási tartalék terhére.

2./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte, hogy a hosszú távú vagy nagyobb fejlesztést igénylő döntésekben az előbbi két bizottság vizsgálja meg az adott lehetőségeket és terjessze a testület elé.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint