Ma 2021. április 10., szombat, Zsolt napja van. Holnap Leó és Szaniszló napja lesz.80/2007.(V.3.) sz. határozat: 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte, hogy a barcsi kistérség központi háziorvosi ügyelet üzemeltetésére - a kistérség érintett többi önkormányzatával együtt - létrehozandó korlátolt felelősségű társaság alapításában tagként részt vesz. A testület a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését megtárgyalta, azt elfogadta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. A társaságban az önkormányzat képviseletét a polgármester látja el.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen az önkormányzat 140.000 Ft összegű törzsbetétjének befizetéséről. A befizetés fedezete az önkormányzat általános tartaléka.

2./ Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 135. sz. alatt lévő ingatlanon található épület tulajdonát a létrehozott korlátolt felelősségű társaság ingyenes használatba adta, és hozzájárult a székhelyként történő cégbírósági bejegyzéshez.

3./ Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalta, hogy a lakosságszám arányában számított törzsbetét összegét valamennyi tag esetében 140.000 Ft-ra kiegészíti, és a különbözetként jelentkező 1.509.232 Ft-ot az önkormányzatok részére átadja, ennek fedezete az önkormányzat általános tartaléka.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint