Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.38/2008.(II.22.) sz. határozat: - egyhangúlag -

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Barcsi Szociális Központ fenntartója, az intézménynél foglalkoztatottak számának mérlegelése alapján elrendelte az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 19/A. § (6) bekezdése alapján, hogy 2008. március 1. napjától az intézmény vezetője lássa el a Nappali Ellátás, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Támogató Szolgálat és a Közösségi ellátások szakmai egységek vezetését.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendelte továbbá a fenti intézkedés végrehajtásával kapcsolatos átszervezést, a fentebb megjelölt vezetői megbízások visszavonását azzal, hogy alkalmazza az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet kiegészítő szabályokat.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat végrehajtásáért
Varga Ilona Szociális Központ vezető a határozat végrehajtásáért
Határidő: értelem szerint