Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.21/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 28. §. (1) bekezdés d.) pontjában biztosított jogkörében eljárva Barcs Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoki teendőinek ellátásával 2007. március 1-től határozatlan időre Tarlós Istvánt bízta meg.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete Tarlós István havi illetményét az alábbiak szerint állapította meg:

Beosztási illetmény (az illetményalap 8-szorosa) 294.400 Ft
Rendfokozati illetmény (az illetményalap 75 %-a) 27.600 Ft
Illetménykiegészítés (a beosztási illetmény 15 %-a) 44.160 Ft
Vezetői illetménypótlék (a beosztási illetmény 30 %-a) 88.320 Ft
Szolgálati időpótlék (az illetményalap 15 %-a) 5.520 Ft
Illetmény összesen: 460.000 Ft

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Határidő: 2007. február 28.