Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.34/2007.(II.15.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete - 15 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett - a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 78. II/9. sz. alatti 28,0 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást 2013. február 28. időre szólóan 256,0 Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbeadta.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kösse meg.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete - 15 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett - a Barcs, Klapka u. 30. fsz. 7. sz. alatti 48,0 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást 2013 február 28. időig szólóan 188,0 Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbeadta.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közlésére
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2007. február 23. a közlésre, majd értelem szerint