Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.18/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a 280/2006.(XII.21.) sz. határozatával elfogadott 2007. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

1./ A 2007. évi munkaterv napirendi pontjai közül törli az alábbi napirendi pontot:

Szociális Alapszolgáltató Központ 2007. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

2./ A Képviselő-testület márciusi soros ülését 2007. március 22-én (csütörtökön) tartja.

3./ Képviselő-testület 2007. február 15-i ülése helyett a 2007. március 22-i ülésének napirendi pontjára veszi fel az alábbi napirendi pontokat:

Barcs Város Önkormányzat városfejlesztési programja 2007-2013. évekre.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

Barcs Város Önkormányzat intézmény-felújítási programja.
Előadó: Feigli Ferenc polgármester

Barcs Város Önkormányzat út- és járdaépítési programja 2007-2013. évekre. 2007. évi út- és járdaépítési program.
Előadó: Henger János tanácsnok, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság
elnöke

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint