Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.



30/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag


1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Városi Óvodák 2007. évi zárvatartását az alábbiak
szerint engedélyezte:


1.-7. sz. Óvodák: 2007. július 23. - augusztus 3-ig (2 hét időtartamra) takarítás miatt
minden óvoda zárva tart.

2007. július 9. - július 20-ig (2 hét időtartamra) az. 1., 2., és 4. sz. Tagóvodák a nyári szabadságok kiadása megkönnítése érdekében zárva tart.

A gyermekeket
az 1. sz. Tagóvodából a 3. sz. Tagóvoda
a 4. sz. Tagóvodából a 6. sz. Tagóvoda
a 2. sz. Tagóvodából a 7. sz. Tagóvoda fogadja.

2007. augusztus 6. - augusztus 17-ig (2 hét időtartamra a 3., 5., 6. és 7. sz. Tagóvoda az előbbi indokok alapján tart zárva.

A gyermekeket
a 3. sz. Tagóvodából az 1. sz. Tagóvoda
az 5. és 6. sz. Tagóvodából a 4. sz. Tagóvoda
a 7. sz. Tagóvodából a 2. sz. Tagóvoda fogadja.

2./ A Képviselő-testület felkérte a Városi Óvodák Vezetőjét, hogy a Városi Óvodák 2007. évi
zárvatartásának rendjét a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért,
Pető Lászlóné óvodavezető a végrehajtásért
Határidő: azonnal a határozat közlésére
2007. március 1., ill. értelem szerint a végrehajtásra.