Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.33/2007.(II.15.) sz. határozat: 14 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs, Széchenyi u. 7. II/6. sz. alatti önkormányzati bérlakásra a bérleti szerződést 2009. január 31. napjáig meghosszabbította.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a közlésért
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2007. február 23. a közlésre, majd értelem szerint