Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.24/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

Barcs Város Képviselő-testülete a Járóbetegellátó Intézmények beszámolóját elfogadta a következő kiegészítésekkel:
1. Fel kell venni a kapcsolatot az Egészségbiztosító Pénztárral a volumen korlát ügyében.
2. Egyeztetést kell folytatni az üzemegészségügyi orvosokkal. Az egyeztetések során egyértelműen rögzíteni kell a jogszabályi hivatkozásokat, felülvizsgálni a hatályos szerződéseket. Problémák felmerülése esetén ezek is továbbításra kerüljenek az Egészségbiztosítási Pénztár felé.
3. Mindazon fejlesztési kérdéseket, amely fejlesztési kérdéseket a rendelőintézeten belül meg kell oldanunk, a lehető legrövidebb időn belül tervezővel kell úgy megterveztetni, hogy előzetesen a szakma, az orvosok véleményének ismeretében kerülhessen sor a tervezésre.
4. Egyértelművé kell tenni, hogy ki hány órát és milyen feltételekkel rendel.
5. Minden olyan kérdést végig kell elemezni, amely problémát jelent és szükség esetén a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Dr. Kisimre László a Járóbetegellátó Intézmény vezetője
Határidő: értelem szerint, illetve folyamatos a végrehajtásra