Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.23/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetése 315.570 eFt - ezen belül a barcsi Deák Ferenc Általános Iskola 240.172 eFt, a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István tagintézménye Vízvár 73.398 eFt - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön betervezésre - a melléklet szerint - Barcs Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletébe.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az Arany János Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetése 256.364 eFt - ezen belül a barcsi Arany János Általános Iskola 215.880 eFt, az Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 40.484 eFt - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön betervezésre - a melléklet szerint - Barcs Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletébe.

3./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Városi Óvodák Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetése 229.621 eFt - ezen belül a barcsi Városi Óvodák 196.990 eFt, Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 11.563 eFt, Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 21.068 eFt - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön betervezésre - a melléklet szerint - Barcs Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendeletébe.

4./ Barcs Város Képviselő-testülete elrendeli - az Arany János, Deák Ferenc Általános Iskolák és Városi Óvodák Intézményfenntartó Társulások intézményfinanszírozási terveinek a 2007. márciusi testületi ülésre történő beterjesztését.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint