Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.28/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Somogy Megye Közgyűlése által kezdeményezett, a közoktatási és gyermekintézmények átvilágításával egyetértett.

2./ A Képviselő-testület a Barcs Város által fenntartott közoktatási és közművelődési intézmények szervezeti összevonásával kapcsolatos szakértői tevékenység elvégzésére az Oktatási Hivatal - OKÉV Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságától kér a szakértők személyére javaslatot.

3./ Az Oktatási Hivatal - OKÉV Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága által javasolt szakértők közül a javaslat megérkezését követően
Szemere Márta tanácsnokot - egyhangúlag -
Vekkeli Józsefné tanácsnokot - egyhangúlag -
Bíró József képviselőt - egyhangúlag -
bízta meg a Képviselő-testület az átszervezéssel kapcsolatos szakértői tevékenységet elvégző személy kiválasztására.

4./ A képviselő-testület az 1./ és 2./ pontban részletezett átvilágítás és szakértői tevékenység költségeire 750.000 FT +áfa kiadási előirányzatot biztosít Barcs Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésében, melyből a Somogy Megyei Közgyűlés által kezdeményezett átvilágítás költsége 300.000 Ft + áfa.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért és a javaslat megkéréséért
Szemere Márta, Vekkeli Józsefné, Bíró József a szakértő kiválasztásáért
Határidő: 2007. február 20., illetve értelem szerint

5./ A Képviselő-testület felhatalmazta Barcs Város Önkormányzata polgármesterét, hogy a kiválasztott szakértővel az átszervezéssel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló megállapodást kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a megállapodás megkötéséért
Határidő: értelem szerint