Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.32/2007.(II.15.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére kettő személyt vett fel:

1./ - 14 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett -

2./ - 14 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: 2007. február 23., a kifüggesztésre és közlésre,
majd értelem szerint