Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.27/2007.(II.15.) sz. határozat: 10 igen, 1 ellenszavazattal és 7 tartózkodással

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a 2007. évi városi nagyrendezvények tervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, és a programok koordinálásával megbízta a Művelődési és Idegenforgalmi Bizottságot.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt városi nagyrendezvények megvalósítására 6.000.000 Ft kiadási előirányzat megtervezését rendelt el Barcs város 2007. évi költségvetésében.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

3./ A Képviselő-testület felkérte Barcs Város Önkormányzata Polgármesterét, hogy a Város Napjára, illetve az augusztus 20-ra tervezett tűzijátékok finanszírozását szponzori támogatások megszervezésével biztosítsa.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint