Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.25/2007.(II.15.) sz. határozat: egyhangúlag

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Járóbetegellátó Intézménynél végzett átfogó, pénzügyi-gazdasági ellenőrzésről szóló jelentést elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkérte az intézményvezetőt, hogy a jelentésben foglaltakat, valamint az általuk elkészített intézkedési tervet maradéktalanul hajtsa végre.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
Dr. Kisimre László a Járóbetegellátó Intézmény vezetője a végrehajtásért
Határidő: 2007. március 2. a határozat közlésére,
értelem szerint, illetve folyamatos a végrehajtásra