Ma 2021. április 11., vasárnap, Leó és Szaniszló napja van. Holnap Gyula napja lesz.166/2006.(VII.27.) sz. határozat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete a Barcs 1917 hrsz-u ingatlanra a mellékelt pályázati kiírást elfogadta és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a helyben szokásos módon hirdesse meg.
2. A bíráló bizottság elnökének megválasztotta:
Francz Rezső alpolgármestert
Tagjainak:
Henger János tanácsnokot
Molnár Attila képviselőt
3. Felhatalmazta a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint