Ma 2021. április 12., hétfő, Gyula napja van. Holnap Ida napja lesz.181/2006.(VII.27.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete - 16 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett - a Barcs, Hősök tere 1/B. I/1. sz. alatti 96,12 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást 2012. július 31. időig szólóan 289,0,- Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbeadta.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést a 7/2004.(II.27.) sz. önkormányzati rendelet 19. §.-a alapján a kijelölt bérlővel kösse meg.

2./ Barcs Város Képviselő-testülete - 16 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett - a Barcs, Hősök tere 1/A. II/18. sz. alatti 78,26 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást határozatlan időre szólóan 289,0 Ft/m2/hó bérleti díjjal cserével bérbeadta.
Utasította a Városgazdálkodási Igazgatóságot, hogy a bérleti szerződést az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a kijelölt bérlővel kösse meg.

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közlésére
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója a szerződés megkötésére
Határidő: 2006. augusztus 04. a közlésre, majd értelem szerint